Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebrania wiejskie


Zebranie wiejskie jest spotkaniem mieszkańców wsi, podczas którego podejmowane są uchwały w sprawach ważnych dla sołectw. Jedną z nich jest przygotowanie wniosku do funduszu sołeckiego. To było też tematem zebrań wiejskich, które odbyły się w Żędowicach i Kielczy. Wysokość środków wyodrębnionych w budżecie gminy na 2020 rok dla każdego sołectwa to kwota 31.769,40 zł

 

 

 

 

Wersja XML