Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie robocze

 

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie robocze związane z przebudową ul. Powstańców Śląskich przyległej do bloków nr 3, 3a, 17 i 19. Tematem spotkania było omówienie problemów z usytuowaniem drogi w terenie przy uwzględnieniu wymagań konkursu ogłoszonego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przez Wojewodę Opolskiego na rok 2020. Gmina Zawadzkie w bieżącym rozdaniu wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie tego odcinka drogi wraz z niewielką przebudową odcinka ul. Nowej i budową parkingu na potrzeby mieszkańców.

 

 

 

Wersja XML