Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatna Pomoc Prawna

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ: Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

OPIS USŁUGI:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

UWAGA! Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się uprzednio na wizytę umówić:

Nieodpłatna Pomoc Prawna na terenie Gminy Zawadzkie jest udzielana w lokalu znajdującym się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem przy ul. Dębowej 11 w poniedziałki
w godzinach 13:00 – 17:00.

 

Pełna informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego/ nieodpłatnej mediacji  znajduje się na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego: 

http://bip.powiatstrzelecki.pl/1055/258/harmonogram-udzielania-nieodplatnej-pomocy-prawnej-na-terenie-powiatu-strzeleckiego.html

Informacja o działalności jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Strzeleckiego  znajduję się na stronie BIP Powiatu Strzeleckiego:

http://bip.powiatstrzelecki.pl/2615/362/lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa-dostepnego-dla-mieszkancow-powiatu-strzeleckiego.html

 

Wersja XML