Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie zespołu

 

W dniu dzisiejszym w sali narad Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie szkoleniowe Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Poświęcone ono było omówieniu spraw bieżących oraz przypomnieniu m.in. procedur alarmowania, ostrzegania i informowania ludności oraz zasad działania zespołu.

Brak opisu obrazka

Wersja XML