Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ankieta badania satysfakcji Petentów Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że od 10 czerwca br. każdy korzystający z usług Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem może wyrazić swoją opinię na temat jakości świadczonych przez Urząd usług, a także pracy Urzędników. W tym celu opracowana została „Ankieta badania satysfakcji Petentów Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem”, którą wypełnić można w trojaki sposób:

 1. pobierając ankiety wyłożone przy wejściu do budynku – obok Biura Obsługi Petenta oraz
  w poszczególnych biurach Urzędu; taką ankietę należy pozostawić w przygotowanym do tego celu, oznakowanym pojemniku (umieszczonym także obok Biura Obsługi Petenta);
 2. wypełniając ankietę internetowo – działającą pod adresem: https://profitest.pl/s/24939/39czut3j
 3. korzystając z wielozadaniowej aplikacji mobilnej dla mieszkańców gminy Zawadzkie.

 

Ocenie za pomocą ankiet podlegały będą takie kwestie, jak:

 

Petenci Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem mają również możliwość wskazania swoich propozycji zmierzających do podwyższenia jakości usług świadczonych przez Urząd. Każde spostrzeżenie jest dla nas istotne!

Zachęcamy do wypełniania ankiet.

 

Wersja XML