Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Piknik naukowy

 

Dobiega końca realizacja projektu w ramach RPO WO 2014 -2020 „Zwiększenie kluczowych kompetencji oraz umiejętności uniwersalnych uczniów Szkoły Podstawowej w Żędowicach i Szkoły Podstawowej w Kielczy poprzez zapewnienie dodatkowych atrakcyjnych zajęć i form nauki oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli.” 25 maja w ramach Pikniku Naukowego przy szkole w Żędowicach zaprezentowano społeczności lokalnej nową pracownię przyrodniczą i zakupione pomoce dydaktyczne. W czasie wspólnej zabawy uczniowie prezentowali nabyte umiejętności. Po raz kolejny w miłej atmosferze można  było spędzić czas. Tradycyjnie niezawodni rodzice zorganizowali kawiarenkę i bufet grillowy.

 

 

Wersja XML