Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”.

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” ogłosił nabory wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”.

Zakres tematyczny operacji obejmuje:

 1. budowa i modernizacja punktów przystankowych obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne – ogłoszenie nr 5/2019,
 2. podniesienie standardu punktów gastronomicznych, handlowych oraz miejsc noclegowych
  w obiektach turystycznych (modernizacja i/lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup niezbędnego wyposażenia) – ogłoszenie 6/2019,
 3. renowację i/lub oznakowanie obiektów sakralnych – ogłoszenie 7/2019.

Termin składania wniosków: 31.05.2019-14.06.2019 do godz. 15:00.

Szczegóły dot.  ogłoszonych naborów w załączonych plikach:

PDFogłoszenie o naborze wniosków nr 5_2019.pdf
PDFogłoszenie o naborze wniosków nr 6_2019.pdf
PDFogłoszenie o naborze wniosków nr 7_2019.pdf
 

Wersja XML