Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie zespołu seniorów

W dniu 10 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Seniorów działającego przy Burmistrzu Zawadzkiego. Przewodniczący Zespołu Józef  Polis przedstawił informacje z działalności za okres grudzień 2018 r. – marzec 2019 r. oraz przedstawił założenia na rok bieżący. W trakcie spotkania Zespół dyskutował na tematy dotyczące rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb środowiska osób starszych oraz pobudzania ich aktywności.  

 

 

Wersja XML