Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z dyrektorkami

28 lutego br. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski spotkał się z dyrektorkami placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie oraz funkcjonującego na terenie gminy  żłobka. Jednym z głównych tematów spotkania były kwestie związane z rozpoczętą rekrutacją do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły. Ponadto omówiono założenia organizacyjne pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 oraz sprawy bieżące.

Brak opisu obrazka

Wersja XML