Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie emerytów

Dzień Babci i Dziadka był okazją do spotkania członków oddziału terenowego PZERiI w Zawadzkiem. W dniu dzisiejszym członkowie klubu spotkali się aby podsumować miniony rok i omówić program działania na rok bieżący.

 

 

Wersja XML