Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram wskazujący dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 r.

Harmonogram wskazujący dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 r.

PDFHarmonogram udzielania nieodptnych porad prawnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 r.pdf

Wersja XML