Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prace eksploatacyjne na sieci wodociągowej

Z.G.K. "ZAW-KOM" Sp. z o.o. informuje o planowanych pracach eksploatacyjnych prowadzonych na sieci wodociągowej:

1. W nocy z 7 na 8 grudnia 2018r. w godzinach od 22:00 do 05:00 będzie przeprowadzane okresowe czyszczenie zbiornika wieży ciśnień w Zawadzkiem.

2. W nocy z 10 na 11 grudnia 2018r. w godzinach od 22:00 do 04:00 będzie przeprowadzane płukanie sieci wodociągowej w Zawadzkiem.

W związku z powyższymi pracami w godzinach ich wykonywania zostanie obniżone ciśnienie w sieci wodociągowej, a woda może zostać zabarwiona związkami żelaza.
Spadek ciśnienia będzie szczególnie odczuwalny w budynkach wielolokalowych
na wyższych piętrach. Podczas prowadzenia robót może zostać wstrzymana całkowicie dostawa wody (chwilowo).

Ponadto spółka  informuje, iż wymienione prace są przeprowadzane okresowo i wynikają
wewnętrznego harmonogramu ich przeprowadzania.

Wersja XML