Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Kielcza i sołectwa Żędowice

W dniach 28-29 listopada odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Kielcza i sołectwa Żędowice w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie uchwalenia Statutu tych  sołectw. Omówiono również planowany budżet na rok 2019 oraz sprawy bieżące.

 

 

Wersja XML