Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyskutowali o przyszłości kształcenia zawodowego w Zawadzkiem

 

W dniu dzisiejszym z inicjatywy Burmistrza Zawadzkiego zorganizowano panel dyskusyjny o przyszłości kształcenia zawodowego na terenie gminy Zawadzkie. Idea panelu zakładała, że każdy z zaproszonych ekspertów przedstawił w krótkim wystąpieniu najważniejsze potrzeby i oczekiwania związane z omawianym tematem ujęte z perspektywy instytucji, jaką reprezentuje. Jako ekspertów zaproszono przedstawicieli szkół, Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedsiębiorców, aby możliwie szeroko ująć omawianą problematykę. Wnioski ze spotkania mogą posłużyć do szerszej dyskusji na  temat  kształcenia  zawodowego,  a  także do podjęcia  współpracy  między  przedsiębiorcami, a szkołą kształcącą młodzież.

 

 

Wersja XML