Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta w urzędzie

 

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach zapoznali się z pracą w urzędzie w ramach projektu „Zwiększenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych uczniów Szkoły Podstawowej w Żędowicach i Szkoły Podstawowej w Kielczy poprzez zapewnienie dodatkowych atrakcyjnych zajęć i form nauki oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli”. W ramach dodatkowych zajęć z doradztwa zawodowego uczniowie poznali struktury organizacyjne urzędu, stanowisk pracy i ich specyfikę oraz zakres zadań przynależnych Radzie Miejskiej i Burmistrzowi Zawadzkiego.

 

 

Wersja XML