Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZMIANA W HARMONOGRAMACH WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Z uwagi na to, że dzień 12 listopada 2018 r. został uchwalony dniem wolnym od pracy, POPIOŁY z nieruchomości położonych w Kielczy zostaną odebrane w dniu 13 listopada br.,a odpady zmieszane z budynków wielolokalowych w szczególności: Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”, Wspólnot Mieszkaniowych oraz Budynków Komunalnych zostaną odebrane w dniu 14 listopada br.

Zaplanowany na 12 listopada br. odbiór odpadów wielkogabarytowych z miejscowości Żędowice odbędzie się bez zmian.

Wersja XML