Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uczniowie z naszej gminy stypendystami Marszałka Województw Opolskiego

W środę, 17 października, w Filharmonii Opolskiej 260 uczniów odebrało z rąk marszałka województwa opolskiego Andrzeja Buły stypendia naukowe „Wspieramy najlepszych II”. Wśród nich znaleźli się Paulina Bonk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kielczy oraz Michał Loński i Szymon Cybulski z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem. Serdecznie gratulujemy!

Brak opisu obrazka

Wersja XML