Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

W dniu dzisiejszym przedstawiciele władz samorządowych gminy Zawadzkie spotkali się z pracownikami szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie. Okazją do spotkania był obchodzony w minioną niedzielę Dzień Edukacji Narodowej. Burmistrz podziękował dyrektorom i nauczycielom za opiekuńczy, dydaktyczny i wychowawczy trud, zaangażowanie oraz podejmowane działania na rzecz rozwoju placówek oświatowych. Życzył radości z odkrywania talentów wychowanków, dumy z ich sukcesów oraz wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów. Wyrazy podziękowania skierował także do pracowników niepedagogicznych za ich wkład w prawidłowe funkcjonowanie szkół i przedszkoli. Podczas spotkania wręczone zostały Nagrody Burmistrza przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej i listy gratulacyjne, w związku z nadaniem pracownikom placówek oświatowych odznaczeń państwowych – Medali Komisji Edukacji Narodowej i Medali za Długoletnią Służbę.

Brak opisu obrazka

Wersja XML