Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór II etapu bypassu

Dnia 5 października 2018 r. Burmistrza Zawadzkiego wraz z Sołtysami wsi Kielcza i Żędowice dokonali oficjalnego odbioru II etapu budowy bypassu łączącego Kielczę z Żędowicami.

Do czasu utwardzenia przedmiotowego odcinka grysami i emulsją asfaltową lub ułożenia nawierzchni asfaltowej odcinek bypassu został dopuszczony do ruchu dla pieszych, rowerzystów i pojazdów rolniczych

Brak opisu obrazka

Wersja XML