Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendia i nagrody sportowe – 30. września mija termin składania wniosków

Przypominamy, że do 30 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendiów sportowych i nagród za osiągnięcia sportowe, w oparciu o wytyczne zawarte w Uchwale Nr XXXII/304/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawanie i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Wnioski mogą składać: klub sportowy, właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy, dyrektor szkoły lub osoba fizyczna.

Wersja XML