Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 24.09.2108 r. Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. przystępuje do budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Powstańców Śląskich w Żędowicach.

W związku z powyższym zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu oraz pojawią się utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych.

Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na odcinku drogi objętym robotami
i stosowanie się do znaków i poleceń osób kierujących ruchem.

Wersja XML