Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli

W dniu 6 września br. Burmistrz Zawadzkiego spotkał się z dyrektorami szkół i przedszkoli z terenu gminy Zawadzkie. Podczas spotkania dyrektorzy powołani w wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych odebrali stosowne pełnomocnictwa Burmistrza. W związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora Przedszkola Publicznego w Kielczy, Burmistrz w imieniu władz samorządowych gminy Zawadzkie podziękował Pani Wiesławie Stępień za 29 letnie kierowanie placówką, zaangażowanie i wszelkie działania, które przyczyniły się do rozwoju przedszkola oraz jego wychowanków. W trakcie spotkania podsumowano również prace remontowe przeprowadzone w ostatnim czasie w placówkach oświatowych oraz omówiono sprawy bieżące związane z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym.

 

 

Wersja XML