Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podziękowanie

Podziękowanie

„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…..
wtedy proste – DZIĘKUJEMY – zawiera wszystko co chcemy wyrazić”

W imieniu władz samorządowych dziękuję wszystkich Mieszkańcom, organizacjom
i stowarzyszeniom za wspólne przeżycie Gminnych Dożynek – Kielcza 2018.

 Dziękuję za wszelką pomoc w organizacji i czuwaniu nad sprawnym przebiegiem imprezy. Zorganizowanie takiej uroczystości wymaga dużego  nakładu pracy, dlatego też pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Zawadzkie, a w szczególności mieszkańcom Kielczy, którzy społecznie, w sposób bezinteresowny angażowali się w przygotowanie dożynek.
Dzięki okazanemu wsparciu udało się stworzyć niezapomnianą imprezę, którą  mieszkańcy Gminy oraz przybyli goście będą długo wspominać.

Dziękuję uczestnikom korowodu dożynkowego za udział pomysłowość i trud włożony
w wykonanie wieńców dożynkowych, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tak wspanialej korony dożynkowej.

            Szczególne podziękowania składam Dyrekcji, pracownikom oraz uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej w Kielczy za przygotowanie przepięknej części artystycznej

 Jestem dumny, że dzięki dobrej współpracy Święto Plonów stało się prawdziwym wyrazem wdzięczności za trud rolniczy.

            Wszystkim rolnikom i ich rodzinom pragnę życzyć zdrowia i wytrwałości. Niech kolejne lata będą pomyślne, radosne i szczęśliwe a Państwa ciężkiej pracy towarzyszy na co dzień  satysfakcja
i spełnienie.

„Życia możemy doświadczać tylko wtedy,
gdy dzielimy się z innymi ludźmi.
Podzielona radość jest podwójną radością.
 Podzielone cierpienie jest połową cierpienia”
(Anselm Grun)

 

                                                                                                                Z wyrazami szacunku
                                                                                                              Burmistrz Zawadzkiego
                                                                                                                  Mariusz Stachowski

PDFŻyczenia Starosta.pdf
PDFŻyczneia Marszałek.pdf
 

Wersja XML