Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Dzwonek” odremontowany

W dniu wczorajszym przedstawiciele władz województwa, powiatu i gminy dokonali oficjalnego odbioru odremontowanej zabytkowej kapliczki „Dzwonek” w Żędowicach. Całkowity koszt zadania wyniósł 74.745 zł. Wysokość otrzymanego wsparcia na realizację operacji wyniosła 39 622 zł. Projekt zrealizowano w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Wersja XML