Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie umowy na rozbudowę dróg


Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski oraz właściciel firmy P.U.H. „DOMAX” z Boronowa – Arkadiusz Mikapodpisali umowę na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest „Rozbudowa drogi publicznej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego”Zakres zamówienia oprócz prac projektowych roboty budowlane polegające między innymi na:

 1. przebudowie nawierzchni odcinka ulicy Dworcowej;
 2. budowie wyspy rozdzielającej ruch;
 3. budowie zatoki autobusowej dla min. 2 autobusów;
 4. budowie chodników;
 5. budowie stanowiska postojowego dla rowerzystów;
 6. budowie miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i zielenią;
 7. budowie zjazdu indywidualnego.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 3.1.1 – Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych, w ramach projektu Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim.

 

 

 

Wersja XML