Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Apel do mieszkańców

Mając na uwadze liczne pożary różnego rodzaju składowisk odpadów w naszym kraju, apeluje się  do mieszkańców gminy Zawadzkie o zgłaszane do tutejszego Urzędu Miejskiego wszelkich zauważonych nieprawidłowości w zakresie nielegalnego magazynowania odpadów.

Powyższe pozwoli zapobiec powstawaniu pożarów na terenie naszej gminy, a także wpłynie na   zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Zauważone nieprawidłowości prosimy zgłaszać tel. pod nr 77 46 23 138 lub drogą elektroniczną na adres:

Wersja XML