Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca wycinki drzew

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu jako zarządca infrastruktury kolejowej został zobowiązany do usunięcia drzew usytuowanych w odległości 15 metrów od osi skrajnego toru linii kolejowej Nr 144 relacji Opole – Tarnowskie Góry na odcinku leżącym na terenie gminy Zawadzkie. Wycinka odbywa się na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227).
Wykonawca wycinki drzew skontaktuje się z właścicielami drzew rosnących wzdłuż linii kolejowych w celu ustalenia zagospodarowania drewna oraz protokolarnego jego przekazania. Pozyskane drewno pozostaje w dyspozycji jego właściciela.
W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z przedstawicielem PKP Polskiej Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu pod nr tel. +48 77 5541654.

Wersja XML