Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wnioski o oszacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód

Zgodnie z raportem Nr 02 z 31 maja 2018 r. za okres od 1 kwietnia do 31 maja br., Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach uznał gminę Zawadzkie za teren zagrożony suszą.
Rolnicy, których dotknęła występująca susza mogą składać wnioski o szacowanie strat w swoich gospodarstwach rolnych.
Na podstawie otrzymanych zgłoszeń, Komisja Gminna dokona szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.
Pisemne wnioski o oszacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód w uprawach należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 13 lipca 2018 r. w pokoju 303 Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem.
                              

Wersja XML