Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie z przedstawicielami organizacji działających w zakresie kultury i sportu

IMG_9356.jpeg

Burmistrz Zawadzkiego spotkał się z przedstawicielami organizacji działających w zakresie kultury i sportu w celu zapoznania ich z nową koncepcją organizacyjną Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem radnym zostanie przedłożona uchwała dotycząca zmiany statutu biblioteki, która, jako instytucja kultury, przejmie wszystkie zadania związane z organizowaniem i prowadzeniem zadań z zakresu kultury. GOSiT będzie jednostką odpowiedzialną za utrzymanie obiektów sportowych, organizację sportu i turystki w naszej gminie.

Wersja XML