Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Samorządowca 2018


Dzień 27 maja uchwalony przez Sejm RP w 2000 roku DNIEM SAMORZĄDOWCA. Ta historyczna data wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym i jednocześnie pierwszymi wyborami do samorządu terytorialnego.
Z tej okazji wszystkim osobom, które współtworzyły i współtworzą samorząd, które pracowały i pracują na rzecz lokalnych społeczności oraz wszystkim pracownikom samorządowym składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za wspólną troskę i pracę na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej oraz kształtowanie przynależności do naszej małej Ojczyzny.
Pragniemy serdecznie podziękować Wam w dniu Waszego święta za poświęcenie w codziennej urzędniczej pracy oraz życzyć samych sukcesów, tak aby Wasze wysiłki były zawsze zauważone i doceniane przez mieszkańców.

 

Przewodniczący                                                                 Burmistrz Zawadzkiego
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
Stanisław Kiełek                                                                Mariusz Stachowski

Wersja XML