Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 28.05.2018 r

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. utworzenia placówki wsparcia dziennego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXIX-397-14 z dnia 27 stycznia 2014 r.pdf
 

Wersja XML