Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umowa na sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP podpisana

 

17 maja w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski podpisał umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z pieniędzy ministerialnych zakupiony zostanie sprzęt wspierający jednostki OSP z gminy Zawadzkie: dwa przenośne zestawy oświetleniowe, pilarkę do drewna i agregat prądotwórczy. Całkowity koszt sprzętu wyniesie 19 305 zł, z czego 19.111,95 zł to kwota dofinansowania, stanowiąca 99% kosztów.

Wersja XML