Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem

W dniu dzisiejszym Burmistrz Zawadzkiego – Mariusz Stachowski oraz Prezes Zarządu firmy >>VITARO<< Sp. z o.o. z Warszawy Oddział Dziepółć 3, 97-500 Radomsko – Wojciech Jędrzejczyk podpisali umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem – zwiększenie efektywności energetycznej”, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wynikającymi ze specyfiki przedmiotu zamówienia, w celu zwiększenia efektywności energetycznej zespołu obiektów.

Wartość umowy opiewa na kwotę 126.690,00 zł brutto, a termin realizacji zadania upływa w dniu
29 października 2018 r.

 

 

Wersja XML