Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w dniu 26.02.2018 r

PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.pdf
PDFProjekt uchwały o zmianie uchwały w spr. regulaminu określającego wysokość stawek i szczególowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. przekazania środków finansowych dla Policji.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. ustalenia opłat za świadczenia w oddziale żłobkowym prowadzonym przez Gminę Zawadzkie.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.pdf
PDFProjekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

Wersja XML