Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie Noworoczne

W dniu 4 stycznia br. odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne Burmistrza Zawadzkiego z przedstawicielami instytucji, firm, placówek oświatowych i wychowawczych, organizacji pozarządowych oraz władz kościelnych z terenu gminy Zawadzkie. W trakcie spotkania burmistrz podsumował miniony rok oraz przedstawił plany i zadania na 2018 rok.

 

 

Wersja XML