Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisano umowę

W dniu 13 grudnia 2017 r. Gmina Kędzierzyn-Koźle – jako lider projektu, podpisała w imieniu partnerów – Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, umowę o dofinansowanie projektu pn. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego. Gmina Zawadzkie w ramach projektu realizuje zadanie pn. Termomodernizacja hali sportowej w Zawadzkiem  - zwiększenie efektywności energetycznej. Zadanie obejmie opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie prac budowlano-montażowych. Wartość zadania określona na podstawie audytu energetycznego wynosi 3 490 162,40 zł, z czego koszty kwalifikowane to 2 780 862,44 zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  - 1 149 330,44 zł.

Brak opisu obrazka

Wersja XML