Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wynikach drugich (II) przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wynikach drugich (II) przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w rejonie ul.Paderewskiego w Zawadzkiem, oznaczonych jako działki gruntu Nr: 3149/2, 720/28,  3150/1, 3150/2, 3150/9, 3150/11 z mapy 3, obręb Zawadzkie.

Informacja o wynikach przetargów.pdf

Wersja XML