Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości (lokalu) Opolska 10/1 Zawadzkie

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że w dniu 28 listopada 2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przy ul. Dębowej 13 w Zawadzkiem, a także na stronie internetowej w/w urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), został zamieszczony, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, obejmujący lokal mieszkalny Nr 1
w budynku przy ul. Opolskiej 10 w Zawadzkiem. Nieruchomość (lokal) opisano bliżej w załączniku do Zarządzenia Nr 349/XXVII/2017 z dnia 24 listopada 2017 r.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości (lokalu) Opolska 10_1 Zawadzkie.pdf

Wersja XML