Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisano umowę na remont kapliczki w Żędowicach

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

W dniu 3 listopada 2017 r. burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski podpisał  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego umowę o dofinansowanie projektu „Remont zabytkowej kapliczki w Żędowicach przy ulicy Strzeleckiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalno-sakralnego oraz rozwój turystyki poprzez remont zabytkowej kapliczki przy ulicy Strzeleckiej w Żędowicach, zagospodarowanie jej otoczenia nową kostką betonową, krzewami ozdobnymi i tablicą informacyjną oraz wydrukowanie i udostępnienie przewodników o obiektach sakralnych z terenu Gminy Zawadzkie.  Całkowity koszt zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 62 270,63. Wysokość otrzymanego wsparcia na realizację operacji wynosi 39 622,00 tj. 63,63 %.

Wersja XML